top of page

OSS

Vi som har startat det här projektet heter Elsa och Stella Rosenkvist. Vi är två systrar som är uppvuxna i Östergarn. Elsa är tillbakaflyttad sedan 2014 och Stella satsar på att flytta hem igen när hon är klar med studierna i London. 

Vi gör alla intervjuer tillsammans under sommaren då Stella kommer hem, sedan arbetar vi gemensamt med våra sociala medier under resten av året. 

Då Elsa är på plats året runt är det henne du ska kontakta om det händer något som vi behöver skriva om utanför sommarmånaderna. 

IMG_4088.JPG

I SAMARBETE MED NYGARN utveckling AB

IMG_6093_edited.jpg

Plats att slå rot är ett projekt i samarbete med Nygarn Utveckling AB, ett utvecklingsbolag på Östergarnslandet. De jobbar för innovation, hållbarhet och en levande landsbygd.  

Östergarnslandet (c:a 900 inv) ska vara en bygd som kan erbjuda både boende, arbete och fritidssysselsättningar, där många olika intressen kan tas till vara och där det finns en mängd kontaktpunkter och påverkansmöjligheter för de människor som bor och verkar här.

NYGARN Utveckling AB

bottom of page