IMG_6988.JPG.jpg

NYGARN UTVECKLING AB

Nygarn är ett utvecklingsbolag på Östergarnslandet som startade 2005. Nygarn syftar till att utveckla förutsättningarna för Östergarnslandet samt bygga ett hållbart och långsiktigt samhälle.

Nygarn fungerar som en drivkraft för att projekt inte ska stanna av vid skissbordet, utan få möjligheten att genomföras. En viktig profil är hållbarhet, inom energi såväl som vatten och boende.

NYGARNS PROJEKT

 • VATTEN / AVLOPP

  På Östergarnslandet jobbar Nygarn aktivt med vatten- och avloppsfrågan för att värna om vårt grundvatten och underlätta för boende i bygden. Projektet går ut på att bygga kretslopp där avsaltat havsvatten kan drickas, renas och sedan vattna våra grödor med. 

 • ENERGI

  Nygarn har visioner om ett fossilfritt Östergarnslandet i framtiden med solcellsparker, biokol och andra miljösmarta lösningar.

 • BOENDE

  Boendefrågan är en hjärtefråga för många. Nygarn arbetar för en hållbar bostadsutveckling för permanentboende.

 • FIBER

  Med hjälp av fiberföreningar är snart hela Östergarnslandet anslutet till fibernätet.

Läs mer på

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2020 by Elsa och Stella Rosenkvist