top of page
IMG_6988.JPG.jpg

NYGARN UTVECKLING AB

Nygarn är ett utvecklingsbolag på Östergarnslandet som startade 2005. Nygarn syftar till att utveckla förutsättningarna för Östergarnslandet samt bygga ett hållbart och långsiktigt samhälle.

Nygarn fungerar som en drivkraft för att projekt inte ska stanna av vid skissbordet, utan få möjligheten att genomföras. En viktig profil är hållbarhet, inom energi såväl som vatten och boende.

NYGARNS PROJEKT

Läs mer på

bottom of page